Farm Saved Seed 2016

Vergoeding voor Farm Saved Seed (FSS) teelt 2016

Wanneer een teler gebruik maakt van TBM pootgoed, heeft de kweker van het ras recht op een vergoeding. Deze vergoeding is afgeleid van de normale licentievergoeding die betaald wordt voor aardappelen die kwekersrechtelijk worden beschermd. Grofweg zijn dat bijna alle rassen die voor de zetmeelaardappelteelt worden gebruikt.

LTO en Plantum (de overkoepelende kwekersorganisatie in Nederland) hebben afgesproken dat voor iedere hectare aardappelen vergoeding moet worden betaald.
Voor teeltjaar 2016 zijn de bedragen van de grootste rassen hieronder weergegeven:
Seresta    € 17,50 per hectare
Festien    € 20,00 per hectare

Actaro      € 20,00 per hectare
Altus        € 20,00 per hectare  
Avarna     € 20,00 per hectare  
Aveka       € 20,00 per hectare
Aventra    € 20,00 per hectare  
Axion       € 20,00 per hectare  
Katinka    € 20,00 per hectare
Merano    € 20,00 per hectare
Messina  € 20,00 per hectare
Valiant     € 20,00 per hectare
(voor de complete lijst:http://www.eigenzaaizaad.nl/eigen-zaaizaad-fss/) Leveranciers die voor de zetmeelteelt NAK gekeurd en gecertificeerd pootgoed hebben gebruikt zijn vrijgesteld van deze FSS heffing. Immers, in de pootgoedprijs zit ook een bedrag kwekerslicentie.
Het is niet de bedoeling dat zetmeelaardappeltelers een dubbele vergoeding aan de kwekers betalen.
Dus: klasse C- en in sommige gevallen klasse A pootgoed kan worden gerestitueerd.
Telers die eigen pootgoed gebruiken en een totaal akker- en tuinbouwareaal van minder dan of gelijk aan 10 hectare landbouwgrond bezitten, zijn vrijgesteld van de FSS regeling.

Let op:

Service voor directe kopers van Averis Seeds B.V.
Averis Seeds B.V. zal later dit jaar voor iedere klant een brief opstellen met daarin vermeld de aangekochte hoeveelheden poters die voor de zetmeelteelt 2016 zijn (of nog gaan worden) geleverd. De klant hoeft dan alleen nog maar in te vullen hoeveel hectare pootaardappelen met de gekochte volumes zijn gepoot. Dit papier moet worden opgestuurd aan AVEBE. AVEBE zal deze gegevens gebruiken om voor deze rassen / arealen geen FSS rekening 2016 op te leggen dan wel ervoor zorgen dat de FSS rekening 2016 voor deze rassen / arealen zal worden gerestitueerd.