Opslag
Voor de opslag van pootaardappelen wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de eigen bewaarplaatsen van onze pootgoedtelers.
Na de oogst wordt het materiaal eerst gedroogd. Vervolgens vindt de wondheling plaats en daarna zal door de verkooporganisatie van Averis worden aangegeven op welk moment en in welke sorteringen en emballagevormen het pootgoed moet worden klaargemaakt voor levering.
Averis maakt dus in principe geen gebruik meer van loonkoeling bij derden.