Bacterieziekte

Van de bacterieziekten die we kennen zijn de stengelnatrot en de zwartbenigheid het meest bekend. Beide ziekten veroorzaken naast een kwalitatief probleem in pootgoed in vele gevallen vaak ook een kwantitatief probleem in de aardappelzetmeelteelt. Door het wegvallen van stengels worden minder knollen geproduceerd en zijn er minder stengels per vierkante meter aanwezig waardoor de opbrengstpotentie lager wordt. 


Terug