De aangesloten kwekers

Door de uitstekende ondersteuning van overheidsinstellingen was het tot halverwege de jaren tachtig mogelijk om ook op kleinere schaal aardappelen te kweken. Daar werd dan ook door veel kwekers gebruik van gemaakt. Pas bij de commercialisering van hun rassen zochten kleinere kwekers aansluiting bij grote kweekbedrijven c.q. handelshuizen. Nadat de overheid zich heeft teruggetrokken is het kweken op kleine schaal niet meer uitvoerbaar. Een gevolg hiervan is dat de kleinschalige kwekers zich voor de voorziening van basismateriaal en het uitvoeren van de resistentietoetsen hebben aangesloten bij de grote kweekbedrijven. Ook Averis Seeds B.V. heeft een groep enthousiaste kwekers rond zich verzameld, die jaarlijks uitgangsmateriaal voor selectie afnemen. Na drie jaren selecteren wordt het beste materiaal op allerlei resistenties getest. De resistente en hoog opbrengende klonen worden vanaf dat moment continu getoetst op proefvelden voor de aanmelding en de eventuele succesvolle opname op de Europese Rassenlijst. Aan het eind van dit proces wordt gestart met de opbouw van hoogwaardig uitgangsmateriaal van de nieuwe rassen zodat de afdeling verkoop van Averis Seeds B.V. bij toelating op de Europese Rassenlijst over materiaal kan beschikken.

De aangesloten kwekers zijn:


De heer Kuipers
De heer Mencke