Testen van de klonen op het proefveld

Planten die het eerste jaar op het veld staan, worden beoordeeld op algemene landbouwkundige eigenschappen als knolaantal, knolvorm, stolonlengte, looftype, etc.
De klonen die voldoen aan deze eisen, worden geselecteerd en hiervan worden zes knollen geoogst. Het jaar hierop worden de zes knollen weer gepoot en nogmaals beoordeeld op basis van algemene landbouwkundige eigenschappen.

Verder