Menu

Avebe zet in 14/15 weer een goede stap: ‘hoogste prestatieprijs tot nu toe’

19 november 2015

In de prestatieprijs komen het aardappelgeld dat aan de leden betaald wordt en het netto resultaat samen. Het is daarmee de belangrijkste financiële indicator voor de coöperatie.

Het coöperatief resultaat bedraagt 11,8 miljoen euro (13/14 8,3). De bruto-omzet was 559,6 miljoen euro (13/14: 579,9).

Het teeltjaar 2014 kenmerkte zich door uitersten. In een deel van het Avebe werkgebied waren de omstandigheden optimaal en werd een bovengemiddelde zetmeelopbrengst per hectare gerealiseerd. In andere delen van het werkgebied was er veel neerslag in het voorjaar. In die gebieden was er een duidelijk lagere opbrengst per hectare.

Het gemiddelde ruime volume aardappelzetmeel zorgde voor druk op de prijs van natief zetmeel.

Avebe strategie

De door Avebe gekozen strategie begint zijn vruchten af te werpen. Avebe werkt door aan de vergroting van haar positie in de markt voor hoogwaardige toepassingen van aardappelzetmeel en -eiwit, in met name voeding.

De strategie heeft een aantal concrete doelen die in 2018 behaald moeten zijn. “We zijn nu halverwege de periode en zijn een aardig eind op weg, maar we zijn er nog niet”, aldus CEO Bert Jansen. De komende jaren zullen nog grote stappen gezet moeten worden. Jansen spreekt hierover zijn vertrouwen uit: “De huidige strategie is gebaseerd op vier pijlers: Marktgerichtheid, Innovatie, Duurzaamheid, en Kostenbeheersing.”

Van de prestatieprijs is circa 93% direct uitbetaald aan de leden. In de ledenraad van 16 december a.s. zal worden voorgesteld een nabetaling te doen van 1,75 euro per ton aardappelen op volgeleverde aandelen, totaal 4,35 miljoen euro.

Noot voor de redactie:

Contact: Afdeling Communicatie

+31 (0)598 66 20 26

communication@avebe.com