Menu

Royal Avebe investeert in innovatie

31 januari 2022

Met de komst van nieuwe apparatuur, waaronder een sproeidroger, kan er meer onderzoek naar de toepassing van ingrediënten uit de aardappel worden gedaan.

Duurzaam en verantwoord groeien betekent voor Avebe groeien in waarde en niet zozeer in volume. Meer waarde is onlosmakelijk verbonden met innovatie. De afgelopen vier jaar hebben we geïnvesteerd in nieuwe apparatuur voor procesontwikkeling en karakterisering van specifieke (nieuwe) producteigenschappen.

Sproeidrogen is een technologie die de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling is. Dankzij deze technologie kan Avebe nóg beter inspelen op de toenemende vraag naar plantaardige producten. Behalve het ontwikkelen van nieuwe producten, applicaties en processen is daarmee ook een grote stap gezet in kennis over de poedereigenschappen die belangrijk zijn in de toepassing bij de klant.

De nieuwe sproeidroger stelt ons in staat om in ons Innovatiecentrum nog meer onderzoek te doen naar nieuwe productontwikkeling op basis van de ingrediënten uit de zetmeelaardappel.

Plant-based

“Met deze recente investeringen zetten wij vol in op de plant-based markt. We ontwikkelen hoogwaardige ingrediënten en toepassingen die de transitie van dierlijk naar plantaardig mogelijk maken. Een ontwikkeling waar we trots op zijn”, zegt managing director Innovations Gerard ten Bolscher.

Deze investeringen hebben plaatsgevonden met steun uit het ELFPO “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”. Lees hier meer over het landbouwfonds